Selecteer een pagina

Pilot fosfaatfiltering bloembollenteelt

In de landbouw, en zo ook in de bollenteelt, wordt fosfaat aangevoerd met meststoffen. De bemesting dient voor een gezonde bodem, met voldoende organische stof, en voor voeding van het gewas. Voor een optimaal teeltresultaat wordt vaak meer fosfaat aangevoerd, dan er bij de oogst wordt afgevoerd. Wat over is, wordt in de grond vastgelegd. Als die verzadigd is, spoelt fosfaat uit. In de bollenstreek komt zo een aanzienlijke hoeveelheid fosfaat in de sloten terecht. Dat vermindert de waterkwaliteit.

De fosfaataanvoer in de landbouw is al aanzienlijk gedaald door nieuwe inzichten en nieuwe wetten. Dat heeft echter, door de fosfaatvoorraad in de grond, nog niet voldoende effect op de uitspoeling en de waterkwaliteit. Daarom is er onderzoek gedaan naar mogelijkheden om fosfaat weg te filteren uit uitspoelend water en slootwater. Arcadis, Deltares en Alterra hebben in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland drie methoden getest, met gebruik van ijzerzand en poly-aluminium-carbonaat als filterende stoffen, en plaatsing van filters om drainageslangen, in de oever, en aan het eind van een slootpeilvak.

In dit project heb ik op twee manieren bijgedragen. Ik heb als externe deskundige het project gevolgd in de klankbordgroep, die het Hoogheemraadschap hiervoor ingesteld had. Daarnaast heb ik, aan het eind van het project, voor Arcadis een scenariostudie gedaan naar het effect van bemestingsmaatregelen op de fosfaatverliezen in de teelt. Daarmee kan de effectiviteit van de fosfaatfiltereing vergeleken worden met die van bemestingsmaatregelen. Voorjaar 2015 is het project afgerond. Mijn studie vind je in in een bijlage, resultaten verwerkt in hoofdstuk 5, bronmaatregelen.

 

Eindrapport Pilot effectgerichte verwijdering fosfaat Bollenstreek 2015

Vaardigheden

Gepubliceerd op

21 maart 2017

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tips en artikelen ontvangen?

Tips en artikelen ontvangen?

Ontvang blog en aankondigingen in je mailbox

Bedankt voor je aanmelding!